Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.6.2016.BS - likwidacja studni nr 1 na ujęciu Młodnik, gm.Murów

STAROSTA OPOLSKI

   ul.1 Maja 29

  45-068 Opole

Opole, 2016-02-11

OŚ. 6341. 6. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 18 stycznia 20165 r., postępowania na wniosek Pana Mariusza Pelca Członka Zarządu PROWOD Sp. z o.o., 46-020 Czarnowąsy, ul. Kośnego 3, w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, nieczynnej studni głębinowej nr 1 z utworów czwartorzędowych, w obudowie z kręgów żelbetowych  ø 1400 mm,  komunalnego  ujęcia wody w Młodnik - Radomierowice.

Lokalizacja studni oraz zasięg oddziaływania przewidzianej do likwidacji studni nr 1:

- działka nr 70/1 am 1 obręb  Młodnik – własność Gminy Murów.

- współrzędne geograficzne studni nr 1 - 50o55’19.7” N,   18o01’53.2” E.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML