Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.10.2016.BS- ścieki przemysłowe z myjni samochodowej w Czarnowąsach

STAROSTA OPOLSKI

   ul.1 Maja 29

  45-068 Opole

Opole, 2016-02-10

OŚ. 6341. 10. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

o wszczęciu w dniu 05-02-2016  r., postępowania na wniosek Pana Eugeniusza Baranieckiego EB Projekt, ul. Fabryczna 1, 45-349 Opole (pismo z dnia 05-02-2016 r.), działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Panią Agatę Ślęzak właściciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Agata, 46-020 Czarnowąsy, ul. Jagiełły 4c, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach (kanalizacja) oraz Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. (oczyszczalnia ścieków), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ul. Jagiełły 46c w Czarnowąsach,  gm. Dobrzeń Wielki, oczyszczanych w separator koalescencyjnym PSK KOALAII 6 o przepływie nom. 6,0 l/s.

 

Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych:

Qmaxh = 1,3 m3/h

Qśrd = 7,2 m3/d

Qmaxr = 2630,0  m3/rok, 

o składzie:

Informuję, że dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej w Czarnowąsach przy ul.Jagiełły 46c, udzielone Spółce WIM, 45-056 Opole, ul. Kośnego 7/1, decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.43.2011.BS, obowiązujące do dnia 31-07-2015  r. zostanie  wygaszone.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML