Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.148.2015.BS - likwidacja studni nr 1 ujęcia wody w Kurzniach

STAROSTA OPOLSKI

   ul.1 Maja 29

  45-068 Opole

Opole, 2016-02-08

OŚ. 6341. 148. 2015. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację o wszczęciu w dniu 28 grudnia 2015 r., postępowania na wniosek Pana Mariusza Pelca Członka Zarządu PROWOD Sp. z o.o., 46-020 Czarnowąsy, ul. Kośnego 3, w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, nieczynnej studni głębinowej nr 1 z utworów czwartorzędowych, w obudowie z kręgów żelbetowych  1500 mm,  komunalnego  ujęcia wody w KURZNIACH.

Lokalizacja studni oraz zasięg oddziaływania przewidzianej do likwidacji studni nr 1:

- działka nr 103/2 am 1 obręb Kurznie – własność Gminy Popielów.

- współrzędne geograficzne studni nr 1 - 50o53’10.0” N,   17o40’03.0” E.

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML