Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole Zewnętrzne w 2015 roku

  1. W dniach od 22 do 23 stycznia  2015 r.  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu dokonał  w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu kontroli realizacji projektu pn. „Omnibus Powiatu Opolskiego”. Kontrolujący  nie stwierdzili nieprawidłowości,  ocenili  realizację projektu jako poprawny, wymagający usprawnień. Nie wydano zaleceń.

 

  1. W dniu 6 marca 2015 r. przeprowadzono kontrolę problemową w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP i w rozporządzeniu  o kwalifikacji wojskowej – kontrolujący Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Kontrolujący stwierdzili, iż przygotowania lokali oraz odpowiedniej ilości osób       do przeprowadzenia  kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu są prawidłowe. Działalność Starostwa Powiatowego w Opolu w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie. Nie wydano zaleceń.

 

  1. W dniu 16 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło wizytę monitorującą realizacji projektu pn. "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej.” Kontrolujący nie stwierdzili  nieprawidłowości ani uchybień. Nie wydano zaleceń.

 

  1. W dniu 27 i 18  kwietnia 2015 r.  Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury i Nieruchomości przeprowadził kontrolę trwałości projektu „Remont  drogi nr 1344 O relacji Wołczyn - Murów,  DW 454. Kontrolujący stwierdzili, iż realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem  o  dofinansowanie i zawartą umową. Nie stwierdzono  uchybień.

 

  1. W dniach od 15 czerwca do 24 lipca 2015 r. została przeprowadzona kontrola przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie ochrony informacji niejawnych. Kontrolujący zalecili częstsze przeprowadzanie i bardziej  szczegółowe  kontrole ochrony informacji niejawnych na stanowiskach.

 

  1. W dniach od 27 do 31 lipca 2015 r.  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło Kontrolę planową  projektu pn. "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej.” Kontrolujący pozytywnie ocenili realizację projektu i nie wnieśli żadnych uwag.

 

  1. W dniach od 24 sierpnia do 16 listopada 2015  Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu  przeprowadził  kontrolę w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w zakresie subwencji oświatowej w tym  wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę ich naliczania. Wydano zalecenia gdzie kontrolujący zwrócili uwagę na  przestrzeganie przepisów  w zakresie subwencji oświatowej w części  związanej z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania jej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

 

  1. W dniu 4 września 2015 r. Archiwum Państwowe w Opolu przeprowadziło kontrolę archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego dot. stosowania  archiwalnych w zakresie przechowywania  akt i bezpieczeństwa pracowników. W toku kontroli ustalono, iż należy przekazać dokumentacje po Urzędzie Rejonowym Opolu do Archiwum Państwowego w Opolu oraz zmniejszyć obciążenie regałów i półek w archiwum zakładowym.

 

  1. W dniach 24 i 25 września 2015  r. Opolski Urząd Wojewódzki –  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  przeprowadził  kontrolę  problemową dot.  oceny stanu przygotowań  i realizacji zadań obrony cywilnej na terenie  Powiatu. Kontrolujący wydając zalecenia pokontrolne zwrócili uwagę na większą kontrolę ze stronty starostwa  przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego, aktualizacji planów działania  OC oraz przeszkolenia osób funkcyjnych z zakresu OC.

 

  1. W dniach  16 i 17 grudnia 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych przeprowadził  kontrolę planową   w zakresie sprawdzenia trwałości projektu pn. „Przebudowa drogi pow. Nr 1725 O relacji Chróścice – Masów w m. Dobrzeń Wielki realizowanego w ramach RPO WO 2007 – 2013. Kontrolujący stwierdzili, iż realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o  dofinansowanie i zawartą umową. Nie stwierdzono  uchybień.