Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2015.BS - odwodnienie projektowanej drogi gminnej łączącej ul. Stawy w Chróścicach z ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wlk.

STAROSTA OPOLSKI

      ul. 1 Maja 29

      45-068 Opole

 

 

Opole, 2016-02-03

OŚ. 6341. 132. 2015. BS                                                                                               

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

            Zgodnie z art. 49, 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust.7, 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.2015, poz.469 z późn.zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu w dniu 30.11.2015 r., postępowania na wniosek Pani Ireny Weber Z-cy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki  (pismo znak AN-7021.183.2015 z dnia 30.11.2015 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód,  w związku z budową drogi łączącej ul.Stawy w Chróścicach z ul.Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim, w zakresie:

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

 

Lp

 

Nazwa urządzenia

 

Dane charakterystyczne

Punkt charaktery-

styczny

Rzędna

dna

 m npm

a/ km drogi

b/ km rowu

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

Wylot WY-1

do rowu R-C

Ø 300

obrukowanie dna

 i skarp kostką kamienną na dł. 3,0 m

oś wylotu

143,80

a/ 0+000

b/ 0+595

 

2

Wylot WY-2

do rowu R-C-1

Ø300

dok

betonowy wylotowy

0,9x0,65m wysok. 1,15 m

oś wylotu

 143,95

 

a/ 0+318,5

b/ 0+578,7

 

3

Przebudowa przepustu Ø 800

na  rowie R-C-1

Ø800  Witros klasa A

ściany czołowe

4,0x3,55m

długość 9,2 m

środek przepustu

 

a/ 0+319,6

 

wlot

wylot

143,81

143,80

b/ 0+589,4

b/ 0+580,2

 

4

Rów przydrożny

odwodnieniowy

włączony

do rowu R-C-1

 w km 0+579,1

szer.  dna

 0,4 m

średnia

głębokość

1,83 m

długość 593,5 m

początek

144,05

a/ 0+321,2

b/ 0+000

 

dno - płytka ściekowa korytkowa

skarpy - płyta bet. ażurowa

koniec

144,65

a/ 0+911,6

b/ 0+593,5

 

5

Wylot WY-3

 do rowu przydrożnego

Ø 400

obrukowanie skarp kostką kamienną

na dł. 3,0m

wylot

144,85

a/ 0+819,6

b/ 0+502,4

 

6

Wylot WY-4

do rowu

przydrożnego

Ø 400

obrukowanie skarp kostką kamienną

na dł. 1,5m

wylot

144,65

a/ 0+909,0

b/ 0+591,6

 

7

Wylot wdr 1

do rowu

przydrożnego

Ø 160 PVC

dok wylotowy betonowy

0,9x0,8m wysok. 1,10 m

wylot

144,32

a/ 0+420,0

b/ 0+097,1

 

8

Wylot wdr 2

do rowu

przydrożnego

Ø 160 PVC

dok wylotowy betonowy

0,9x0,8m wysok. 1,10 m

wylot

144,41

a/ 0+511,0

b/ 0+193,7

 

9

Wylot wdr 3

do rowu

przydrożnego

Ø 160 PVC

dok wylotowy betonowy

0,9x0,8m wysok. 1,10 m

wylot

144,50

a/ 0+605,0

b/ 0+287,7

 

10

Wylot wdr 4

do rowu

przydrożnego

Ø 160 PVC

dok wylotowy betonowy

0,9x0,8m wysok. 1,10 m

wylot

144,60

a/ 0+705,0

b/ 0+387,7

 

11

Wylot wdr 5

do rowu

przydrożnego

Ø 160 PVC

dok wylotowy betonowy

0,9x0,8m wysok. 1,10 m

wylot

144,74

a/ 0+846,0

b/ 0+528,8

 

12

Wylot wdr 6

do rowu R-C-1

Ø 160 PVC

dok wylotowy betonowy

0,75x0,65 wysok. 0,9 m

wylot

143,95

a/ 0+321,3

b/ 0+589,8

 

13

Przepust PR1

na rowie  przydrożnym

Ø600

PP

długość

8,5 m

spadek

0,1%

wlot

wylot

144,06

144,05

a/ 0+329,3

b/ 0+008,2

 

14

Przepust PR2

na rowie  przydrożnym

Ø600

PP

długość

9,0 m

spadek

0,1%

wlot

wylot

144,21

144,20

a/ 0+476,8

b/ 0+159,4

 

15

Przepust PR3

na rowie  przydrożnym

Ø600

PP

długość

13,0 m

spadek

0,1%

wlot

wylot

144,23

144,22

a/ 0+499,6

b/ 0+182,3

 

16

Przepust PR4

na rowie  przydrożnym

Ø600

PP

długość

9,5 m

spadek

0,1%

wlot

wylot

144,26

144,25

a/ 0+527,5

b/ 0+210,0

 

17

Przepust PR5

na rowie  przydrożnym

Ø600

PP

długość

9,5 m

spadek

0,1%

wlot

wylot

144,31

144,30

a/ 0+582,5

b/ 0+265,4

 

18

Przepust PR6

na rowie  przydrożnym

Ø600

PP

długość

9,0 m

spadek

0,1%

wlot

wylot

144,41

144,40

a/ 0+681,6

b/ 0+364,3

 

19

Przepust PR7

na rowie  przydrożnym

Ø600

PP

długość

12,5 m

spadek

0,1%

wlot

wylot

144,58

144,57

a/ 0+845,0

b/ 0+536,9

 

 

 

 

Lp

 

Nazwa urządzenia

 

Dane charakterystyczne

a/ km drogi

b/ km rowu

Punkt charaktery-

styczny

Rzędna dna

m npm

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

20

Likwidacja rowu przydr.RD1

lewostronnego

śr. szer. dna

0,5-0,4 m

głębokość 0,5 - 1,2m

śr. gł.

0,8 m

długość  493,6 m

a/ 0+920,0

b/ 0+132,5

początek

145,80

 

 

a/ 1+410,0

b/ 0+626,1

koniec

146,20

 

21

Likwidacja istn. przepustu P1

średnica

Ø400

-

długość 5,8 m

a/ 0+950,9

b/ 0+164,2

początek przepustu rów RD1

145,80

 

a/ 0+953,7

b/ 0+004

koniec  przepustu rów RD2

145,82

 

22

Likwidacja istn. przepustu P2

średnica

Ø400

-

długość 5,0 m

a/ 1+174,0

b/ 0+389,4

środek przepustu

146,00

 

23

Likwidacja istn. przepustu P3

średnica

Ø500

-

długość 7,0 m

a/ 1+271,1

b/ 0+486,5

środek przepustu

146,50

 

24

Likwidacja istn. przepustu P4

średnica

Ø500

-

długość

7,0 m

a/ 1+313,5

b/ 0+529,0

środek przepustu

146,60

 

25

Likwidacja rowu przydr. RD2

prawostronnego

śr. szer. dna

0,5-0,4 m

głębokość 0,4 - 0,8m

śr. gł.

 0,6 m

długość 384,8 m

a/ 0+947,7

b/ 0+000

początek

145,82

 

a/ 1+336,6

b/ 0+384,8

koniec

146,51

 

26

Likwidacja istn. przepustu P5

średnica

Ø500

-

długość

8,0 m

a/0+988,7

b/ 0+038,9

środek przepustu

145,85

 

27

Likwidacja istn. przepustu P6

średnica

Ø400

-

długość

17,8 m

a/ 1+030,0

b/ 0+079,7

środek przepustu

145,98

 

28

Likwidacja istn. przepustu P7

średnica

Ø400

-

długość

7,0 m

a/ 1+121,0

b/ 0+169,9

środek przepustu

145,96

 

29

Likwidacja istn. przepustu P8

średnica

Ø400

-

długość

7,4 m

a/ 1+175,3

b/ 0+223,5

środek przepustu

146,06

 

30

Likwidacja istn. przepustu P9

średnica

Ø300

-

długość

6,3 m

a/ 1+213,7

b/ 0+262,0

środek przepustu

146,10

 

31

Likwidacja istn. przepustu P10

średnica

Ø300

-

długość

9,8 m

a/ 1+233,7

b/ 0+282,1

środek przepustu

146,11

 

32

Likwidacja istn. przepustu P11

średnica

Ø500

-

długość

5,0 m

a/ 1+270,4

b/ 0+318,8

środek przepustu

146,30

 

33

Likwidacja istn. przepustu P12

średnica

Ø400

-

długość

9,0 m

a/ 1+297,6

b/ 0+345,8

środek przepustu

146,35

 

34

Likwidacja istn. przepustu P13

średnica

Ø500

-

długość

19,0 m

a/ 1+327,1

b/ 0+375,3

środek przepustu

146,48

 

35

Likwidacja rowu przydr. RD3

prawostronnego

śr. szer. dna

0,5-0,4

m

głębokość 0,4 - 1,2m

śr. gł.

 0,8 m

długość 143,2

a/ 1+477,0

b/ 0+000

początek

145,48

 

a/ 1+336,6

b/ 0+143,2

koniec

146,51

 

36

Likwidacja istn. przepustu P14

średnica

Ø400

-

długość

9,9 m

a/ 1+473,0

b/ 0+005,0

środek przepustu

145,70

 

37

Likwidacja istn. przepustu P15

średnica

Ø300

-

długość

3,5 m

a/ 1+440,7

b/ 0+039,0

środek przepustu

145,95

 

38

Likwidacja istn. przepustu P16

średnica

Ø500

-

długość

7,5 m

a/ 1+375,8

b/ 0+104,0

środek przepustu

146,00

 

39

Likwidacja istn. przepustu P17

średnica

Ø300

-

długość

8,8 m

a/ 1+345,7

b/ 0+134,0

środek przepustu

146,50

 

40

Likwidacja istn. rowu bez nazwy

śr. szer. dna

0,5-0,4

m

śr. gł.

 1,0 m

długość 38,3 m

a/ 0+817,0

początek

145,90

 

a/ 0+807,9

b/ 0+490,5

włączenie do proj. rowu

przydrożnego

144,54

 

 

 

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na wprowadzanie do ziemi  poprzez wyloty:

   - WY1 do rowu melioracyjnego RC w km 0+595,

   - WY2 do rowu melioracyjnego RC-1 w km 0+578,7

   - WY3 do rowu drogowego w km drogi 0+819,6

   - WY4 do rowu drogowego w km drogi 0+909

    wód opadowych i roztopowych, z odwodnienia projektowanej drogi relacji Chróścice -  Dobrzeń Wielki.

    Powierzchnia odwadnianej zlewni drogowej: F = 1,0961 ha.

    Łączna obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia     drogi , w tym wody drenażowe z drenaży włączonych do rowów przydrożnych (wraz z   docelową zlewnią ul. Wiatraki).

    Qobl.= 150,16 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q= 132 l/s,

    Qmaxh= 135,14 m3/h,  Qśrd = 61,44 m3/d, Qmaxr = 11502,8 m3/rok.

III. Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz w zasięgu   przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych: 

1. Wykonanie urządzeń wodnych zaprojektowano na działkach, będących we władaniu
      wnioskodawcy:  Gminy Dobrzeń   Wielki, za wyjątkiem urządzeń:

- wylotu wód opadowych z części pasa drogi WY-1 do rowu R-C – działka nr 747/382
   am5 obręb Chróścice, własność  osoby fizycznej

        - wylotu z drenażu wdr6 i wlot do przepustu ø 800 pod drogą na rowie R-C-1 działka nr
         1310/369  am 5 obręb Chróścice, własność  osoby fizycznej.

2.  Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:  obejmuje działki stanowiące załącznik niniejszego zawiadomienia.

IV. Informuję, że pozwolenie wodnoprawne, na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odwodnienia projektowanej przedmiotowej drogi  relacji Chróścice – Dobrzeń Wielki, udzielone  Gminie Dobrzeń Wielki decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-93/10 z dnia 7 lutego 2011 r. zostanie z urzędu wygaszone, z uwagi na fakt, iż zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń  wodnych w terminie 3 lat.

 

Pouczenie

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa stronom postępowania, przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, strony mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi, w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29,  pok.209  w godzinach pracy urzędu.

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów.

 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML