Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

PDFZarządzenie Starosty Opolskiego nr OR.120.12.2015 z dn. 26 marca 2015 r.
 

Wersja XML