Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 O ul. Polnej w miejscowości Winów

Opole, dnia 29 stycznia 2016r.

WB.6744.10.10.2015.MB

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

          Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski dnia 29 stycznia 2016r. zezwolił Gminie Prószków na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 O ul. Polnej  w miejscowości Winów, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren: 599/237, 1061/36, 1357/237 (po podziale 2034/237), 882/35 (po podziale 2032/35), 1961/35, 1442/35, 1320/38 (po podziale 2048/38), 1206/35 (po podziale 2036/35), 1319/38 (po podziale 2050/38), 1337/38 (po podziale 2052/38), 1743/35, 1855/38 (po podziale 2054/38), 1764/35, 1548/35, 1372/38 (po podziale 2074/38), 1224/38 (po podziale 2072/38), 1573/38 (po podziale 2070/38), 1251/35 (po podziale 2038/35), 1126/35 (po podziale 2040/35), 1116/35 (po podziale 2042/35), 1236/38 (po podziale 2068/38), 1670/35, 1440/38 (po podziale 2066/38), 1240/38 (po podziale 2064/38), 1233/35 (po podziale 2044/35), 1749/35, 1101/38 (po podziale 2062/38), 1102/38 (po podziale 2060/38), 1946/38 (po podziale 2058/38), 1249/38 (po podziale 2056/38), 1378/38, 1884/35 (po podziale 2046/35), 1885/35, obręb Winów,

- poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych: 1882/38, 1883/38, 1575/193, 1886/40, 1063/42, 1786/40, 1787/41, obręb Winów.        

W ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 201 w godzinach pracy Urzędu, zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wersja XML