Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚR.6341.125.2015.MK - odwodnienie drogi powiatowej nr 1717O w m. KOMPRACHCICE

Prezydent Miasta Opola

    Rynek – Ratusz

      45-015 Opole

 

OŚR.6341.125.2015.MK                                                                          Opole, dnia 20.01.2016 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 ze zmianami)

podaję do publicznej wiadomości,

informację, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, działającego poprzez pełnomocnika Pana Romualda Maciantowicza, wszczęte zostało postępowanie w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z części ul. Ochodzkiej w miejscowości Komprachcice, stanowiącej drogę powiatową nr 1717 O,  do rowu przydrożnego przy drodze wojewódzkiej nr 429, za pośrednictwem istniejącego wylotu w km drogi 7+094,0.

      

Jednocześnie informuję, że:

 

z up. Prezydenta Miasta

Kamila Wnuk – Skóbel

Kierownik Referatu Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wersja XML