Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

 

                                                                                                          Opole, 2016.01.20

                       ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu   28 stycznia 2016 r. o godz. 10.00  zwołuję XVI sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.
 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontroli w 2015 r.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2015.
 5. Omówienie działalności spółek wodnych w powiecie opolskim
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego,
 2. zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie, ul. Niemodlińska 29,
 3. przyjęcia programu rozwoju zwanego Strategią Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025,
 4. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego w przedmiocie proponowanej zmiany granic miasta Opola,
 5. załatwienia skargi z dnia 30 października 2015 r. na działalność Starosty Opolskiego,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

11. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

12. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

PDFProjekt Uchwały Nr XVI-99-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2016 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVI-100-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVI-101-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju zwanego Strategią Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XVI-101-16 RPO z dna 28.01.2016 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju zwanego Strategią Powiatu Opolskiego na lata 2015 - 2025.pdf
PDFSyntetyczna diagnoza społeczno-gospodarcza Powiatu Opolskiego - załącznik nr 1 do Strategi Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko- załącznik nr 2 do Strategi Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVI-102-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego w przedmiocie proponowanej zmiany granic miasta Opola.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVI-103-16 RPO z dnia 28.01.2016 w sprawie załatwienia skargi z dnia 30 października 2015 r. na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVI-104-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVI-105-16 RPO z dnia 28.01.2016 r, zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XVI-105-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFSprawozdanie Starosty Opolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powaitu Opolskiego za rok 2015.pdf
 

 

 


 

 

Wersja XML