Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.4.2016.ZW - przejścia kanalizacja pod ciekami w m. Rybna, Lubienia gm. Popielów

Opole 2016-01-18

OŚ.6341.4.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 12.01.2016 r. pana Andrzeja Neusteina z Biura Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” s.c. Krystyna i Andrzej Neustein z siedzibą: 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22, działającego w imieniu Gminy Popielów na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Popielów (pisma nr Or.077.56.2015 i Or.077.60.2015 z dnia 29.06.2015 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 

  1. Przejścia metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego pod dnem Cieku Polderowskiego w km 7+428 (płynącego w tym miejscu przepustem betonowym f 1000), rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej PE f 75 mm w rurze osłonowej PE f 125, długości 12,0 m, na głębokości min. 1,5 m pod przepustem, tj. rzędna góry rury osłonowej 138,05 m npm  (rzędna dna przepustu 139,55 m npm),

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod Ciekiem Polderowskim w km 7+428:

 

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

            N: 50° 49’ 33,4”         E: 17° 41’ 08,4”

 

  1. Przejścia metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Kamionki w km 6+336 (płynącego w tym miejscu przepustem betonowym f 300), rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej PE f 90 mm w rurze osłonowej PE f 140, długości 7,0 m, na głębokości min. 1,5 m pod przepustem, tj. rzędna góry rury osłonowej 145,45 m npm  (rzędna dna przepustu 146,95 m npm),

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod rzeką Kamionką w km 6+336:

 

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

            N: 50° 50’ 02,2”         E: 17° 46’ 42,0”

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML