Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 k.m. 53

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFAG.272.1.2016 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFAG.272.1.2016 - SIWZ - przebudowa części holu.pdf

PDFAG.272.1.2016 opis przedmiotu zamówienia pomieszczenie.pdf

PDFwzór umowy przebudowa części pomieszczenia.pdf

ZIPProjekt budowlany.zip

ZIPInwentaryzacja.zip

ZIPProjekt wykonawczy - architektoniczno-budowlany.zip

ZIPProjekt wykonawczy - elektryczny.zip

ZIPSTWOiR.zip

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa holu.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML