Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach

Opole, 12 stycznia 2016 r.

WB.6744.3.11.2015.AŁ

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

że dnia 19 listopada 2015 r., na wniosek pełnomocnika Sebastiana Raudzisa – SEWI spółka jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 117 (pełnomocnictwo z 16 czerwca 2015 r.), reprezentującego zarządcę drogi Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 541/118, 542/118, 1671/118, 1155/118, 1233/118, 471/117, 543/117, 1133/117, 1629/117, 1630/117, 920/111, 1220/111, 545/113, 546/113, 560/40, 561/40, 776/40, 777/40, 820/40, 821/40, 823/40, 1175/40, 815/41, 816/41, 817/41, 819/41, 602/42, 824/42, 825/42, 1506/112, 99, 1079/108, 1080/108, 1017/109, 1043/111, 674/111, 1165/111, 1162/111, 1166/111, 559/33 k.m. 1 obręb Chróścice gmina Dobrzeń Wielki.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Wersja XML