Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.144.2015.ZW - staw Chrzowice

Opole 2016-01-11

OŚ.6341.144.2015.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Janusza Piechaczka zam. 46-061 Chrzowice ul. Wiejska 6 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rowu R-D dla potrzeb istniejącego stawu przepływowego nr 1 zlokalizowanego na działce nr 158/47 a.m. 1 obręb Chrzowice gm. Prószków polegające na:

 

 1. Piętrzeniu wód (zatrzymywaniu) za pomocą budowli piętrzącej – zastawki do rzędnej 156,96 m npm w okresie całego roku,

 

 1. Poborze wód (gromadzeniu wód) z rowu R-D w ilości całkowitego przepływu
  (staw przepływowy) tj. w ilości: q = 11 dm3/s, Qmaxh = 39,6 m3/godz,
  Qśrd = 950,4 m3/dobę) w okresie całego roku,

 

 1. Zrzucie wód ze stawu nr 1 do rowu R-D w ilości całkowitego przepływu pomniejszonego o straty na parowanie w poniższych terminach i ilościach:

 

a.od 01.01. do 28.02. każdego roku w ilości równej przepływowi dyspozycyjnemu tj: q = 11 dm3/s, Qmaxh = 39,6 m3/godz, Qśrd = 950,4 m3/dobę),

b.od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości: q = 10,96 dm3/s,
Qmaxh = 39,46 m3/godz., Qśrd = 946,94 m3/dobę),

c.od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości: q = 10,90 dm3/s,
Qmaxh = 39,24 m3/godz., Qśrd = 941,76 m3/dobę),

d.od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości: q = 10,88 dm3/s,
Qmaxh = 39,17 m3/godz., Qśrd = 940,03 m3/dobę),

e.od 01.06. do 31.07. każdego roku w ilości: q = 10,83 dm3/s,
Qmaxh = 38,99 m3/godz., Qśrd = 935,71 m3/dobę),

f.od 01.08. do 31.08. każdego roku w ilości: q = 10,84 dm3/s,
Qmaxh = 39,02 m3/godz., Qśrd = 936,58 m3/dobę),

g.od 01.09. do 30.09. każdego roku w ilości: q = 10,88 dm3/s,
Qmaxh = 39,17 m3/godz., Qśrd = 940,03 m3/dobę),

h.od 01.10. do 31.10. każdego roku w ilości: q = 10,93 dm3/s,
Qmaxh = 39,35 m3/godz., Qśrd = 944,35 m3/dobę)

i.od 01.11. do 31.12. każdego roku w ilości równej przepływowi dyspozycyjnemu tj: q = 11 dm3/s, Qmaxh = 39,6 m3/godz, Qśrd = 950,4 m3/dobę),

 1. Zrzucie wód ze stawu nr 1 do rowu R-D w przypadku jego opróżnienia,
  w poniższych terminach i ilościach:

 

a.od 01.10. do 10.10. w ilości równej przepływowi dyspozycyjnemu powiększonego o ilość wód niezbędnych do jego opróżnienia tj: q = 18 dm3/s, Qmaxh = 65,2 m3/godz, Qśrd = 1565,6 m3/dobę),

w pozostałych miesiącach roku wielkości zrzutu pozostają niezmienione.

 

 1. Zrzucie wód ze stawu nr 1 do rowu R-D w przypadku konieczności jego napełnienia (w związku z jego opróżnieniem w październiku roku poprzedniego)
  w poniższych terminach i ilościach:

 

a.od 01.03. do 31.03. w ilości równej przepływowi dyspozycyjnemu pomniejszonemu o ilość wód niezbędnych do jego napełnienia tj q = 3,88 dm3/s, Qmaxh = 14 m3/godz, Qśrd = 336 m3/dobę),

w pozostałych miesiącach roku wielkości zrzutu pozostają niezmienione.

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane są urządzenia wodne:

 

a.staw wraz z zastawką zlokalizowane są na działce nr

a.158/47 a.m. 1 obręb Chrzowice gm. Prószków wł. Janusz Piechaczek
zam. Chrzowice.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych

środek stawu:              N: 50° 35’ 30,27”                   E: 17° 56’ 00,48”

zastawka:                     N: 50° 36’ 29,56”                   E: 17° 56’ 02,44”

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML