Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.141.2015.ZW - przepust pod zjazdem ul. Opolska Masów

Opole 2015-12-21

OŚ.6341.141.2015.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Agnieszki Garufo zam. 46-024 Masów ul. Opolska 63 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

  1. Wykonanie przepustu  z polipropylenu, na rowie melioracyjnym R-M-1 będącym jednocześnie rowem przydrożnym drogi gminnej nr 102633 O ul. Opolska, zlokalizowanego na działce nr 506/131 a.m. 1 obręb Masów gm. Łubniany będącej własnością Gminy Łubniany, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 139 a.m. 1 obręb Masów gm. Łubniany będącą własnością wnioskodawcy o poniższych parametrach:

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

Wlot:               N: 50o 45’ 48,09”        E: 17o 58’ 53,40”

Wylot:              N: 50o 45’ 48,35”        E: 17o 58’ 52,81”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML