Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.111.2015.AW - likwidacja i wykonanie nowego przepustu DP 1507 O km 2+048 w Graczach

OŚR.6341.111.2015.AW

Opole, dnia 16.12.2015 r.

 

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 z późniejszymi zmianami)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek (bez numeru) z dnia 27.11.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 27, działającego poprzez pełnomocnika Panią Agatę Rybczyńską, przekazany postanowieniem nr ZW-7107-267/15 z dnia 08.12.2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C.K. Norwida 34 (data wpływu do tut. Organu 10.12.2015 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, polegających na:

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że:

Wersja XML