Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.

PDFUchwała nr 606/2015 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego na 2016 r.
PDFUchwała nr 607/2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego na 2016 r.
PDFUchwała nr 608/2015 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021
 

Wersja XML