Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012. 1137) z dróg położonych w granicach administracyjnych Powiatu Opolskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Ogłoszenie

PDFOgłoszenie o zamówieniu AG.272.9.2015.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PDFSIWZ - AG.272.9.2015.pdf

PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia - AG.272.9.2015.pdf

PDFwzór umowy z załącznikami AG.272.9.2015.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.9.2015.pdf

 

Wersja XML