Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2015.11.24

                 ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu  3 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 3. zmiany Uchwały nr VI/32/15 z dnia 19 marca 2015 r. określającej na 2015 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
 4. rezolucji na temat nienaruszalności granic powiatu opolskiego,
 5. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                               Powiatu Opolskiego

                                                                                                  Stefan Wrzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XIV-85-15 RPO z dnia 03.12.2015 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XIV-86-15 RPO z dnia 03.12.2015 r. zmieniajacy uchwałę w spraowe wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt Uchwały RPO Nr XIV-87-15 z dnia 03.12.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI-32-15 z dnia 19 marca 2015 r. okreslającej na 2015 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosporawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały RPO Nr XIV-88-15 z dnia 03.12.2015 w sprawie rezolucji na temat nienaruszalności granic powiatu opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały RPO Nr XIV-89-15 z dnia 03.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV-86-15 RPO z dnia 03.12.2015 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XIV-86-15 RPO z dnia 03.12.2015 r. - Przedsięwzięcia.pdf
 

Wersja XML