Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.119.2015.ZW - deszczownia Nadleśnictwo Turawa

Opole 2015-11-20

OŚ.6341.119.2015.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 09.11.2015 r. (data wpływu 12.11.2015 r.) pana Andrzeja Sawickiego z Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjno-Budowlanych i Projektowych „SAWAND-BUD” z siedzibą: 47-400 Racibórz działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Turawa z siedzibą: 46-045 Turawa ul. Opolska 35, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.Szczególne korzystanie z wód rowu A-1, polegające na ich:

 

a.piętrzeniu za pomocą mnicha betonowego MNm – 5 do rzędnej 178,50 m npm w okresie całego roku dla potrzeb istniejącego zbiornika wodnego
o pow. F = 0,85 ha (zlokalizowanego na rowie A-1 – zbiornik przepływowy), retencjonującego wody dla potrzeb nawodnień deszczownianych szkółki leśnej,

b.poborze z wyżej opisanego zbiornika za pomocą ujęcia i deszczowni półstałej w poniższych terminach i ilościach:

-   od 01.05. do 31.08. każdego roku, przez 6 godzin/dobę w ilości:
Q = 11,7 dm3/s, Qmaxh= 41,8 m3/h, Qśrd= 251 m3/d, Qmaxr= 29 677 m3/rok,

 

Lokalizacja (współrzędne geograficzne) zbiornika, budowli piętrzącej i ujęcia:

zbiornik                                   N: 50o 50’ 07,38”                   E: 18o 05’ 24,16”

mnich piętrzący                        N: 50o 50’ 06,46”                   E: 18o 05’ 20,50”

ujęcie wód                              N: 50o 50’ 07,67”                   E: 18o 05’ 21,22”

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowany będzie zbiornik wraz z budowlą piętrząco-zrzutową:

 

 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML