Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.110.2015.ZW

Opole 2015-11-06

OŚ.6341.110.2015.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 14.10.2015 r. (data wpływu: 03.11.2015 r.) państwa Anety i Dariusza Korzeniewicz zam. 46-081 Dobrzeń Wielki, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego R-F, na odcinku od km 0+791
  do km 0+810 tj. na odcinku 19 m poprzez jego zarurowanie kanałem z rur betonowych DN500 ułożonych ze spadkiem i = 2‰, rzędna dna wlotu:
  147,25 m npm, rzędna dna wylotu: 147,21 m npm,
 2. Wykonanie wzdłuż zarurowanego odcinka rowu po obu jego stronach, drenażu
  f 100 mm, długości L = 18,5 m ułożonego równolegle do rurociągu w obsypce żwirowej wraz z wylotem w ściance czołowej wylotu rurociągu.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji odcinka rowu przewidzianego do zarurowania:

 

współrzędne geograficzne początku odcinka zarurowania w km 0+791:                     
N: 50o 45’ 38,74”        E: 17o 51’ 10,39”

 

współrzędne geograficzne końca odcinka zarurowania w km 0+810:              
N: 50o 45’ 38,91”        E: 17o 51’ 11,37”

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne – zarurowany odcinek rowu:

 

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                                                  Z up. Starosty

                                                                                  Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                  Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

Wersja XML