Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa energii elektrycznej na rzecz Starostwa Powiatowego w Opolu oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie - energia elektryczna.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania i otwarcia ofert!):

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - energia elektryczna.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - energia elektryczna AG_272_8_2015.pdf

PDFopis przedmiotu zamówienia zał nr 1do SIWZ.pdf

PDFwykaz punktów poboru zał 2 do SIWZ.pdf

PDFwzór umowy - energia.pdf

PDFzał nr 1 do umowy - energia.pdf

 

Zapytania do SIWZ, odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany w SIWZ

PDFZapytania i wyjaśnienia do SIWZ oraz zmiany -INTERNET.pdf

DOCpoprawiony formularz 1 - energia elektryczna AG_272_8_2015.doc

DOCzałączniki edytowalne - energia elektryczna.doc

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - energia elektryczna.pdf

 

 

 

Wersja XML