Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.82.2015.BS o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla rozbudowy ul. Polnej w m.WINÓW

STAROSTA OPOLSKI

   ul.1 Maja 29

   45-068 Opole

Opole, 2015-11-03

OŚ. 6341.82. 2015. BS

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z  zmianami),

informuję,

            o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych dla Gminy Prószków w drodze decyzji znak OŚ.6341.82.2015.BS z dnia 03-11-2015 r., na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, dla przedsięwzięcia: rozbudowa drogi gminnej ul. Polnejw Winowie, gm. Prószków.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:

- pokoju nr 26 A  piętro II Urzędu Miasta Prószkowa  

- pokoju nr 209 piętro II  w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 maja 29

w godzinach urzędowania.

 

 

Z up.Starosty

Urszula Karpińska- Karbowniczek

Geolog Powiatowy

 

 

Wersja XML