Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta realizacji zadania publicznego - Sprawowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego

Działając na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) oraz art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), Zarząd Powiatu Opolskiego informuje, że w dniu 29 października 2015 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. Sprawowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, złożona przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka na okres od 8 listopada do 31 grudnia 2015.

Z ofertą można się zapoznać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Ks. Opolskich 27. Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

PDFOferta na realizację zadania publicznego - Sprawowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego.pdf
 

Wersja XML