Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Smak życia - przeciwko dopalaczom" złożona przez Pracownię Rozwoju Osobistego w Opolu

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Opolskiego informuje, że w dniu 26 października 2015 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Smak życia – przeciwko dopalaczom”, polegającego na przeprowadzeniu w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego zajęć w ramach programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” złożona przez Pracownię Rozwoju Osobistego w Opolu.

Z ofertą można się zapoznać w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, pok. 403. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

PDFoferta PRO.pdf
 

Wersja XML