Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Wąskiej w Czarnowąsach

Opole, 28 października 2015 r.

WB.6744.3.6.2015.AŁ

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami)

zawiadamiam,

że dnia 2 września 2015 r., na wniosek pełnomocnika Sebastiana Raudzisa – SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 117 (pełnomocnictwo z 3 sierpnia 2015 r.), reprezentującego zarządcę drogi Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Wąskiej
w Czarnowąsach, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren:

1373/143, 1374/143, 737/139, 736/138, 1375/142, 1376/142, 676/141, 1378/142, 1377/142, 1379/137, 675/141, 792/141, 1411/137 k.m. 2 obręb Czarnowąsy gmina Dobrzeń Wielki,

- poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

738/102, 1771/178 k.m. 2 obręb Czarnowąsy gmina Dobrzeń Wielki.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

Wersja XML