Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia: 1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, 2) Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia: 1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2015-2020. 2) Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015-2020
 

Wersja XML