Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Starosta Powiatu Opolskiego

 ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 26 października 2015 r. :

Opinie złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki:

PDFOgloszenie o konsultacji Strategii Powiatu Opolskiego.pdf
PDFStrategia Powiatu Opolski 2015 - 2025 --projekt.pdf
PDFDiagnoza ostateczna Powiat Opolski -projekt.pdf
PDFPROGNOZA do SRPO 30.09.2015.pdf
DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii.doc
 

Wersja XML