Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.80.2015.ZW - przepust DW 435 ul. Niemodlińska Chróścina

Opole 2015-08-31

OŚ.6341.80.2015.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Joachima Wiench zam. 46-073 Chróścina ul. Komprachcicka 7 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie przepustu  z polipropylenu, na rowie przydrożnym drogi wojewódzkiej DW 435 (relacji: Opole – Prądy – dr. DK 46)
  ul. Niemodlińska, zlokalizowanego na działce nr 537/102 a.m. 1 obręb Chróścina
  gm. Dąbrowa będącej własnością Województwa Opolskiego w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, pod zjazdem indywidualnym
  na działkę nr 543/240 a.m. 2 obręb Chróścina  gm. Dąbrowa będącą własnością wnioskodawcy o poniższych parametrach:
  • długość L = 12,00 m,
  • średnica f 500 mm,
  • spadek podłużny i = 1,0 %,
  • rzędna dna wlotu 158,84 m npm,
  • rzędna dna wylotu 158,73 m npm

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

            N: 50o 39’ 52,51”        E: 17o 48’ 22,74”

 

 1. Likwidację (rozbiórkę) istniejącego, starego przepustu  z rur betonowych, (zlokalizowanego powyżej planowanego do wykonania przepustu) na rowie przydrożnym drogi wojewódzkiej DW 435 (relacji: Opole – Prądy – dr. DK 46)
  ul. Niemodlińska, zlokalizowanego na działce nr 537/102 a.m. 1 obręb Chróścina gm. Dąbrowa będącej własnością Województwa Opolskiego w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 543/240 a.m. 2 obręb Chróścina  gm. Dąbrowa będącą własnością wnioskodawcy o poniższych parametrach:

 

 1. Wykonanie w miejscu zlikwidowanego przepustu rowu ziemnego, otwartego
  o poniższych parametrach:

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

                                                                                  Z up. Starosty

                                                                                  Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                  Geolog Powiatowy

Wersja XML