Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

 

Opole, 2015.08.26

                       

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu  3 września 2015 r. o godz. 10.00 w zwołuję XII sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

PDFProjekt Uchwały Nr XII-71-15 RPO z dnia 03.09.2015 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XII-72-15 RPO z dnia 03.09.2015 r. zmieniajacy uchwałę w spraowe wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XII-72-15 RPO z dnia 03.09.2015 r. - WPF.pdf
PDFZał.Nr 2 do Uchwały Nr XII-72-15 RPO z dnia 03.09.2015 r. - Przedsięwzięcia.pdf
 

 

Wersja XML