Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.77.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Żydówką w Dobrzeniu Wielkim

Opole 2015-08-20

OŚ.6341.77.2015.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Andrzeja Owczarka z firmy CZARNET s.c. Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek z siedzibą 43-178 Ornontowice ul. Kolejowa 175, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (podwieszenie na istniejących słupach energetycznych NN wł. Gminy Dobrzeń Wielki) przejścia napowietrzną linią telekomunikacyjną:

 

  1. Nad zarurowanym odcinkiem rzeki Żydówki w km 13+500 (wzdłuż DW 454 relacji: Opole – Pokój – Namysłów), w m. Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki, kablem światłowodowym typu GYTC8Y 48J, pomiędzy słupami NN o poniższych parametrach:

Słup NN (lewy brzeg) zlokalizowany jest na działce nr 897/183 a.m. 3 obr. Dobrzeń Wielki

Słup NN (prawy brzeg) zlokalizowany jest na działce nr 2863/195 a.m. 3 obr. Dobrzeń Wielki

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście nad ciekiem):

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska-Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML