Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.71.2015.ZW - staw podsiąkowy Brynica

Opole 2015-08-03

OŚ.6341.71.2015.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek państwa: Małgorzaty Kołodziej zam. 45-741 Opole ul. Odrodzenia 9
i Sebastiana Kołodziej zam. 46-034 Ładza ul. Reymonta 3, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu rybnego, zasilanego wodami gruntowymi, zlokalizowanego na działce nr 378/64 a.m. 4 obręb Brynica gm. Łubniany o poniższych parametrach:

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu zawierają się pomiędzy punktami:

A:                    N: 50° 48’ 36,16”                   E: 17° 54’ 27,94”,

B:                    N: 50° 48’ 37,11”                   E: 17° 54’ 29,04”,

C:                    N: 50° 48’ 36,27”                   E: 17° 54’ 31,08”,

D:                    N: 50° 48’ 34,83”                   E: 17° 54’ 29,84”.

 

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

Wersja XML