Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy OŚ6341.48.2015.ZW - stawy w Przyworach

Opole 2015-07-30

OŚ.6341.48.2015.ZW

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy

 

 

 

Na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. z.) zawiadamiam, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy dotyczącej wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego dla państwa Rudolfa i Beaty Malik zam. 46-050 Przywory ul. Dworcowa 17, na wykonanie 3 stawów rybnych, zasilanych paciorkowo, zlokalizowanych na działkach nr 1603/65 i 1489/65 a.m. 1 obręb Przywory gm. Tarnów Opolski oraz szczególne korzystanie z wód rzeki Strugi dla potrzeb tych stawów, przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do: 31.10.2015 r.

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML