Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o powiecie

Zgodnie z ustawą z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami) mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową obejmującą gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice i Turawa.

Powiat obejmuje obszar o powierzchni 1534 km² i jest zamieszkały przez 123 612 obywateli (dane za 2017 r.)
Siedzibą władz powiatu jest miasto Opole.
Powiat posiada własny herb i flagę powiatu.
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej. O ustroju powiatu stanowi jego statut. Powiat posiada osobowość prawną.

Organami powiatu są:
1) organ stanowiący i kontrolny – Rada Powiatu Opolskiego,
2) organ wykonawczy – Zarząd Powiatu Opolskiego.

Wersja XML