Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.66.2015.ZW - zarurowanie rowu R-C-16 Dobrzeń Wielki

Opole 2015-07-28

OŚ.6341.66.2015.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Sebastiana Raudzisa z firmy SEWI Sebastaian Raudzis i Sebastian Wilisowski spółka jawna z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 117, działającego jako pełnomocnik państwa: Rafała Glatki zam. 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Kopernika 56 i Katarzyny Glatki zam. 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Wrocławska 54a, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Wykonanie przebudowy – zarurowania rowu melioracyjnego R-C-16 
  od km 1 + 165 do km 1+196
  biegnącego wzdłuż drogi powiatowej DP 1725 O ul. Kopernika (relacji: Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów), zlokalizowanego na działce nr 57 a.m. 6 obręb Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki będącej (wg. informacji z EGiB) własnością Gminy Dobrzeń Wielki (w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu), pod: mijanką oraz zjazdem indywidualnym i wejściem na działkę nr 1065/45 a.m. 6 obręb Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki będącej własnością wnioskodawcy o poniższych parametrach:

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

 wlot:    N: 50o 46’ 30,39”        E: 17o 50’ 16,30”

wylot:   N: 50o 46’ 30,74”        E: 17o 50’ 14,83”

 

 

 

 

 

                                                                                              Z up. Starosty

                                                                                              Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                              Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML