Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2015.BS- wykonanie urzadzeń wodnych wylotu ścieków z "przydomowej" oczyszczalni w Dylakach

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2015-07-28

OŚ. 6341.68. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469),        

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 15-07-2015 r., postępowania na wniosek Grzegorza Cieliszaka  z firmy A.P.U.K.EKOLA, 46-243 Borkowice, ul. Bogacka 14, pełnomocnika Artura Jośko, 46-043 Dylaki, ul. Poliwodzka 2  (pismo z dnia 13-07-2015 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: wylotu ścieków z rurociągu kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej oczyszczone ścieki bytowe z „przydomowej” oczyszczalni ścieków, w ramach zwykłego korzystania z wód, w miejscowości DYLAKI, gmina Ozimek, o parametrach:

 - lokalizacja wylotu ścieków - wylot ścieków do rowu melioracyjnego R-C na działce nr  270/24 km 2 obręb Dylaki

 - średnica rury wylotowej - 160 mm PVC

 - rzędna dolnej skrajni rury wylotowej - 184,62 m npm

 - rzędna dna rowu  - 184,46 m npm

 - rzędna terenu (skarpy) - 184,87 m npm

 - obudowa wylotu - płyty betonowe 50x40x5 cm ułożone na skarpie oraz w dnie rowu na długości 150 cm.

Zasięg oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych - wylotu ścieków: działki nr 270/24, 268/26 km 2 obręb Dylaki.

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML