Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.67.2015.BS - przejścia kanalizacją pod rz. Sucha i Młynówka w m. Dębie

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2015-07-15

 

OŚ. 6341.67. 2015. BS

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469),        

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację o wszczęciu w dniu 10 lipca 2015 r., postępowania na wniosek Bogdana Golca, przedstawiciela Biura Projektowo - Usługowego s.c. BIO-PROJEKT Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec, 45-061 Opole, ul. Katowicka 39/109, działającego na podstawie pełnomocnictwa Floriana Cieciora Wójta Gminy Chrząstowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. na przekroczenie cieków: Sucha w km 3+100,  Młynówka rzeki Suchej w km 0+850 oraz w km 0+740, w miejscowości DĘBIE, gm. Chrząstowice, rurociągami kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, metodą przewiertu sterowanego.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

przejście pod rzeką Sucha w km 3+100:

- rzeka - działka 534/238, 533/238 km 3 obręb Dębie - właściciel Skarb Państwa Marszałek Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14- administrator WZMiU w Opolu,

- rzeka/droga – działka 478/237  km 3 obręb Dębie – właściciel Gmina Chrząstowice,

46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38

przejście pod Młynówką km 0+850 – pod przepustem:

- działka nr 532/52 - km 3 obręb Dębie – właściciel Skarb Państwa – droga ZDP w Opolu

- działka nr 497/35 - km 3 obręb Dębie – właściciel Gmina Chrząstowice

przejście pod Młynówką km 0+740:

- działka 251/68 km 5 obręb Dębie – właściciel Gmina Chrząstowice.

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML