Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

                                                                                                                              Opole, 2015.07.13                    

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu  21 lipca 2015 r. o godz. 9.00 w zwołuję X sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 3. ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

     7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

     8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

PDFProjekt Uchwały Nr X-65-15 RPO z dnia 21.07.2015 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr X-66-15 RPO z dnia 21.07.2015 r. zmieniajacy uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr X-67-15 RPO z dnia 21.07.2015 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 21.07.2015.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 21.07.2015.pdf
 

 

Wersja XML