Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.65.2015.BS -ścieki przemysłowe z myjni w Chróścicach

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2015-07-09

 

OŚ. 6341.65. 2015. BS

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469),        

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację o wszczęciu w dniu 01-07-2015 r., postępowania na wniosek Krzysztofa Światały, 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Wrocławska 2, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z projektowanej samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw w miejscowości CHRÓŚCICE, ul.Powstańców Śl. 45 (wjazd od ul. Korfantego), na działce nr 31, 30 km 2, oczyszczanych w separatorze koalescencyjnym Ecol- Unicon typu ESK-H 1,5/150 o przepustowości nominalnej NG 1,5 l/s zintegrowanym z osadnikiem o pojemności V = 150 l. W skład ścieków przemysłowych wchodzą ścieki odprowadzane jednym przyłączem kanalizacyjnym tj. ścieki technologiczne z myjni samochodowej oraz ścieki socjalno – bytowe.

Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych:

Qmaxh = 1,3 m3/h

Qśrd = 7,2 m3/d

Qmaxr = 2680,0  m3/rok, 

o składzie:

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

 

Wersja XML