Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2015.ZW - przepust pod zjazdem z ul. Łąkowej w Kępie

Opole 2015-07-01

OŚ.6341.60.2015.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Grzegorza Gołębiowskiego zam. 46-020 Czarnowąsy, Borki ul. Nowa 6 będącego pełnomocnikiem pani Katarzyny Rajfur zam. 45-362 Opole ul. Ligonia 19/4, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Wykonanie przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi gminnej ul. Łąkowa
  dz. nr 469/30 a.m. 3 obręb Kępa na dz. nr 448/30 a.m. 3 obręb Kępa gm. Łubniany
  o poniższych parametrach:

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

 

wlot:     N: 50o 42’ 27,27”        E: 17o 56’ 52,17”

wylot:   N: 50o 42’ 27,04”        E: 17o 56’ 51,80”

 

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Z up. Starosty

                                                                                  Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                  Geolog Powiatowy

Wersja XML