Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich niezbędnych robót towarzyszących

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie o zamowieniu - wymiana stolarki.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert!!!

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert - okna.pdf

 

SIWZ:

PDFSIWZ - wymiana stolarki.pdf

 

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego:

PDFZapytania do SIWZ, wyjaśnienia - okna.pdf

PDFZmiana terminu i SIWZ internet.pdf

PDFZapytania do SIWZ, wyjaśnienia - okna - II.pdf

 

Opis przedmiotu zamówienia:

PDFopis przedmiotu zamówienia termomodernizacja - okna.pdf

 

Opis sposobu oceny ofert:

PDFOpis sposobu oceny ofert.pdf

 

Wzór umowy:

PDFWzór umowy termomodernizacja - okna.pdf

 

Projekt budowlany - ogólny termomodernizacja:

RARProjekt budowlany - termomodernizacja I cz.rar

RARProjekt budowlany - termomodernizacja - rysunki PB cz.II.rar

RARProjekt budowlany - termomodernizacja - rysunki PB cz.III.rar

RARProjekt budowlany - termomodernizacja - zagospodarowanie terenu cz IV.rar

 

Projekt wykonawczy - ogólny termomodernizacja:

RARProjekt wykonawczy - termomodernizacja - opisy cz.I.rar

RARProjekt wykonawczy - termomodernizacja - rysunki PW II cz.rar

RARProjekt wykonawczy - termomodernizacja - rysunki PW cz.III.rar

RARProjekt wykonawczy - termomodernizacja - rysunki PW cz.IV.rar

PDFSTWiOR - termomodernizacja.pdf

 

Audyt:

RARaudyt.rar

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - okna.pdf

 
 
 
Wersja XML