Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

 PDFOgłoszenie o zmianie zamówienia - fotowoltaika.pdf
PDFZmiana terminu i SIWZ - fotowoltaika INTERNET.pdf

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie - fotowoltaika.pdf

 

SIWZ:

PDFSIWZ - Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej(1).pdf

 

Opis przedmiotu zamówienia:

PDFZał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia fotowoltaika.pdf

 

Wzór umowy:

PDFwzór umowy fotowoltaika.pdf

 

Dokumentacja:

PDFProjekt budowlano-wykonawczy.pdf

PDFRys K-1.pdf

PDFRys K-2.pdf

PDFRys K-3.pdf

PDFRys K-4.pdf

PDFRys.01.pdf

PDFRys.02.pdf

PDFRys.03.pdf

PDFRys.04.pdf

PDFRys.05.pdf

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia.pdf

PDFSchemat systemu na mapie sytuacyjno - wysokościowej.pdf

PDFSchemat wewnętrzny instalacji.pdf

PDFSTWIOR Starostwo Powiatowe w Opolu przy 1 Maja.pdf

 

Zapytania do SIWZ, odpowiedzi Zamawiającego, zmiany w SIWZ:

PDFzapytania, odpowiedzi i modyfikacja formularzaI.pdf

PDFZmodyfikowany formularz ofertowy.pdf

PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI II.pdf

PDF2.2 Parametry paneli.pdf

PDF2.3 Inwertery.pdf

PDFK-1.pdf

PDFK-2.pdf

PDFK-3.pdf

PDFK-4.pdf

 PDFRys 05.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - fotowoltaika.pdf

 

Wersja XML