Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Etap I i II modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Turawa, Etap III i IV modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz z informatyzacją, integracją i harmonizacją bazy danych GESUT dla gminy Turawa

Etap I i II – modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Turawa, Etap III i IV – modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz z informatyzacją, integracją i harmonizacją bazy danych GESUT dla  gminy Turawa


Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Turawa.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - Turawa.pdf

 

Załączniki do SIWZ:

RAROpis przedmiotu zamówienia.rar

PDFspis matryc.pdf

PDFwykaz dzialek przecinajcych budynki.pdf

PDFwzór wykazu.pdf

JPEGzał 1 wstępny projekt SOG (1).jpeg
Brak opisu obrazka

PDFwzór umowy.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Turawa.pdf

 

 

Wersja XML