Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie NNW kasjerów Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie - ubezpieczenie pojazdów i kasjerów.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - ubezpieczenie pojazdów i kasjerów Powiatu Opolskiego.pdf

 

Opis przedmiotu zamówienia:

PDF20 2 PRZETARG pow opolski 2015 2018 wniosek nnw_kasjerów.pdf

PDF21 2 PRZETARG pow opolski 2015 2018 KL BROKERSKIE NNW Zał 1.3C.pdf

PDF23 2 PRZETARG pow opolski 2015 2018 Załącznik 1.1C_szczególne.pdf

PDF24 2 PRZETARG pow opolski 2015 2018 Załacznik 1.2C AC.pdf

PDF25 pow opolski 2015 2018 komunik._Zał. 1.2C_Rozszerzenia ASS 2.pdf

PDF26 pow opolski 2015 2018 zal nr2 WYK pojazdów.pdf

PDFPowiat opolski_zaświadczenie szkodowe_2015 01 13_PZU_NNW kasjerów.pdf

PDFPowiat opolski_zaświadczenie szkodowe_2015 01 16_PZU_Komunikacja.pdf

 

Wzór umowy generalnej:

PDFpow opolski_ kom_rozdz V ubezp 2015 2018 Um generalna_ 3 letnia.pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowiania:

PDFZawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML