Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie NNW kasjerów Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie - ubezpieczenia.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFpow opolski_siwz do 207 000_ po nowelizacji 2014_kryteria mieszane-2.pdf

Opis przedmiotu Zamówienia:

ZIPOpis Przedmiotu Zamówienia - Karta Ryzyka -Zadanie A.zip
ZIPOpis Przedmiotu Zamówienia - Karta Ryzyka - Zadanie B.zip
ZIPOpis Przedmiotu Zamówienia -Karta ryzyka - Zadanie C.zip
ZIPWykazy.zip

Wzory umów generalnych:

PDFpow opolski_maj_rozdz V ubezp maj 2015 2018 um generalna 3 letnia-2.pdf
PDFpow opolski_ kom_rozdz V ubezp 2015 2018 Um generalna_ 3 letnia-2.pdf

Inne:
PDFPowiat opolski_zaświadczenie szkodowe_2015 01 08_InterRisk_Majatek i OC.pdf

 

Zawiadomieniie o unieważnieniu postępowania - zadanie C:

PDFZawiadomienie o uniewaznieniu postępowania-zad.C.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie A+B

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ubezpieczenia A+B.pdf

 

Wersja XML