Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22 października 2014 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Opolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

treść obwieszczenia w załączniku

Wersja XML