Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 14 lutego 2014 r. o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego

Na podstawie uchwały Nr 1229/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 lutego 2014 r. Starosta Opolski podaje do wiadomości i informuje o konsultacjach z mieszkańcami powiatu opolskiego projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

- na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, pod adresem: http://www.powiatopolski.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opolskiego pod adresem: http://bip.powiatopolski.pl.

- na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. 1 Maja 29, w godzinach pracy urzędu.

Opinie do projektu można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 07.03.2014 r. (włącznie):

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu.

 
 
Wersja XML