Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wynik otwartego konkursu na prowadzenie Domu w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim

 

Uchwała Nr 887/10
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 27 września 2010r.
 
w sprawie wyboru ofert
 
 
            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm./ i § 3 Uchwały Nr 858/10 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19.08.2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim,  Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Dokonano wyboru oferentów do realizacji zadania w wyniku otwartego konkursu na prowadzenie Domu w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim, na podstawie protokołu z posiedzenia Zespołu Oceniającego z dnia 22.09.2010 r. 
 
1.      Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka, ul. Leopolda 1-3 w Katowicach.
2.     Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek wg III Reguły św. Franciszka, ul. Kłodzka 25 w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
 
§2
 
Zasady realizacji zadania zostaną określone w umowach.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Opolu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu Opolskiego:
                                                                      1.   Henryk Lakwa
                                                             2.   Krzysztof Wysdak
                                                                      3.   Irena Łysy-Cichon
                                                             4.   Leonarda Płoszaj
                                                                      5.   Rudolf Mohlek
 
Wersja XML