Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista oferentów, którym Komisja Konkursowa przyznała dotacje na realizację zadań o charakterze powiatowy

Informacja z przeprowadzonego przez Komisję Konkursową w dniu 3 lipca 2006r. otwartego Konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury, kultury fizycznej zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.

Lista oferentów, którym Komisja Konkursowa przyznała dotacje na realizację zadań o charakterze powiatowy:

1. Łubiański Ośrodek Działalności Kulturalnej - Łubniany ul. Opolska 53, - Konkurs Literacki "Ze Śląskiem na Ty" w ramach KONKURSU KULTURA 2006 otrzymuje kwotę 10 000,00 (dziesięć tysięcy złotych).

2. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Opolu na organizację II Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Drużyn Pożarniczych Powiatu Opolskiego otrzymuje kwotę 2 000,00 (dwa tysiące złotych).

Wersja XML