Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedury postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

 

Zarządzenie Nr 3/2010
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
z dnia 30 marca 2010r.
 
 
w sprawie  procedur  postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 
 
           
Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458/, zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
 
Wprowadzam procedury postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML