Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Chróścinie

 

ZARZĄDZENIE NR 03/06
Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie
z dnia 28.02.2006r.

 

 w sprawie: wprowadzenia „Zasad  postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Chróścinie

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 3a pkt 2 i art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), w związku z art. 3 – 3e w/w ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych zarządzam co następuje:

§ 1

 Wprowadza się „Zasady postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Chróścinie.

                                     § 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja XML